برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بهموقع مقاله، لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید

 

 1.  مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریة دیگری اعم از داخلی یا خارجی، یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا هم‎زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصة آنها چاپ شده باشد (مشروط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.

تبصره 2. مقاله مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینة موردنظر، به‌شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع درخور توجّه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

2.  زبان رسمی نشریه، فارسی است اما مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود.

3.  مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.

4.  حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها 15 صفحه است.

5.  مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:

-   عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی (حداکثر 200 کلمه و حداقل 150کلمه)؛ کلید‌واژگان فارسی (حداکثر 5 واژه و به‎ترتیب حروف الفبا)؛ مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌های پژوهش، بحث و نتیجه‌گیری، سپاس‌گزاری، منابع.

-     عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)، این خلاصه باید حداقل 1000 و حداکثر 1200 کلمه باشد.

-    چکیده مبسوط انگلیسی باید دارای ساختار زیر باشد:

    "Introduction, Materials and methods, Results and discussion, Conclusion, Keywords"

تبصره 1: مشخصات نویسنده / نویسندگان نباید در هیچ قسمت دیگری از مقاله ذکر شود. مشخصات نویسندگان باید در یک فایل مجرا تحت عنوان «مشخصات نویسندگان» به فارسی و لاتین درج شوند. ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد. شماره موبایل نوسینده مسئول الزامی است. 

تبصره 2: اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت‌های اختصاری به‌کار رفته در متن، به زیرنویس ارجاع شوند.

تبصره 3: نقشه‌ها و نمودارها به‌صورت سیاه و سفید و با کارکرد محتوایی مناسب تهیه شود. در صورت نیاز به چاپ رنگی نقشه‌ها و نمودارها هزینه آن جداگانه محاسبه و دریافت می‌شود.

6.  حروف‎چینی مقاله باید در برنامه Word و با رعایت حاشیه 3 سانتی‌متر در هر طرف و فاصله میان سطور 1.22 صورت گیرد. لازم است در متن فارسی از قلم B-mitra نازک 13 و در متن لاتین از قلم تایمز 11 استفاده شود.

7.  فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود: (گنجی، 1376: 22).

تبصره 1: در منابع داخل متن مقاله باید به تمام اسامی نویسندگان اشاره شود و از به‎کار بردن واژگان همکاران و دیگران خودداری شود.

تبصره 2: درمنابع داخل متن (اسامی محققان و نویسندگان) باید به فارسی نوشته شوند مانند (گلاسون، 1994). لازم به ذکر است این اسامی نیاز به پاورقی ندارند.

8.  شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به‌صورت نمونه‌های زیر باشد:

کتاب: گنجی، م. ح. (1367). جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی، چاپ اول، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

مجله: شکوئی، ح.؛ موسی کاظمی محمدی، س.م. (1381). سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، سال سی‌وچهارم، شماره 43، صص. 41-27.

Book: Glasson, J., 1994, An Introduction to Regional Planning, Hedge, London.

Journal: Charlotte, L., 2007, Global Cities in the South, Cities, Vol. 24, No. 6, PP. 448-461.

 تبصره:در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

9.  لازم است کلیه منابع فارسی را براساس فرمت زیر به لاتین تبدیل کنید (منابع فارسی هم لازم است).

-    علیجانی، ب. (1366). رابطۀ پراکندگی مکانی مسیرهای سیکلونی خاورمیانه با سیستم‌های هوای سطح بالا، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 4، صص 144-125.

-    Alijani B., 1987, Relation between Cyclonic Tracks and Upper Level Flow Pattern in Middle east, Geography Research Quarterly, No. 6, PP. 24-48.

10.      مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رسالة دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

11.      مسئولیت صحت و سقم مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی بر عهدة نویسنده یا نویسندگان است.

12.      نشریه «پژوهش‌های جغرافیای طبیعی» حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌داردو از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

13.    این نشریه هیچگونه هزینه ای برای چاپ مقالات دریافت نمی کند.

14.      تمام نقشه­ ها، جداول، نمودارها در داخل متن اصلی آورده شوند.

15.      ارسال مقالات صرفاً از طریق سایت اینترنتی نشریه پژوهش‎های جغرافیای طبیعی انجام می‌پذیرد (نام فایل­های ارسالی حتماً با حروف انگلیسی باشد).

16.      برای مشاهدة مقالات به چاپ رسیده می‌توانید به سایت‎های الکترونیکی زیر مراجعه کنید.